По време на нашата практика ние придобихме полезен опит с повече от 2200 кораба. Дейности по чартъринг, натоварване и разтоварване на сухи насипни, генерални, течни товари, ремонт и поставяне на сух док, както и опит по време на повреда при частна или обща авария в случай на сблъсък, форсмажорно обстоятелство и т.н.

В миналото нашата компания притежаваше кораби за генерални товари, опериращи по линеен превоз Черно море-Червено море.

Клиенти, с които сме работили в миналото, са международно известни компании като:

През 2007г. нашата компания беше изпълнител на DredgingInternationalNVпри изпълнението на проект за нов подходен канал, който е разширение на пристанище Бургас-Терминал 2А и нов Източен Вълнолом. Ние извършвахме всички дейности по логистика, доставяне, управление на екипаж и получаване на разрешения за плавателните съдове от властите. 

Поискай Оферта
още сега!
Поискай Оферта