TradeFert, NitphosFert: Понастоящем агенцията работи изключително с компаниите TradeFertLtd. София и NitPhosFertLtd. Никозия.

TradeFertLtd. като наследник на Каримекс Груп продължава да оперира като международен търговец, добре известен в търговията с азотни, фосфатни и калиеви торове, като продава в почти цяла Европа, а именно Франция, Англия, Испания, Италия, Гърция, Румъния, а също и Турция, Египет, Саудитска Арабия, Йордания, Бразилия и Съединените Щати. Trade Fert, Nit phos Fert: Currently, the agency works exclusively with the companies Trade Fert Ltd Sofia & Nit Phos Fert Ltd Nicosia - successors of the Karimex Group.

Поискай Оферта
още сега!
Поискай Оферта